ข่าวสาร/ประกาศ >>

สมัครเรียน *** ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ออนไลน์ admission.vec.go.th
รายละเอียดการสมัครรอบโควตา [ดูเพิ่มเติม]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และปวส. รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565  [ดูเพิ่มเติม]

ใบสมัครและรายละเอียดเฉพาะระดับปวช - ปวส รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 [ดูเพิ่มเติม]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การสอบสัมภาษณ์ (รอบโควตา) เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 [ดูเพิ่มเติม]

 

.........................................................................................................................

>> แบบฟอร์มงานทะเบียน
แบบฟอร์มประวัติใหม่
คำร้องขอทำบัตรนักศึกษา
คำร้องขอใบ รบ1 ไม่จบหรือใบรับรอง3-5ภาค
คำร้องขอใบแทนประกาศ
คำร้องขอใบระเบียนแสดงผลการเรียนครั้งที่ 2
คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ
คำร้องขอย้ายเข้าหรือกลับเข้าเรียน
คำร้องขอลาพักการเรียนและรักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา
คำร้องขอลาออก-โอนย้าย
 
 

 

.........................................................................................................................
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนหนอจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-3000 โทรสาร  : 0-7333-6185 (ต่อ 529 งานทะเบียน)