ดาวน์โหลดไฟล์

.........................................................................................................................

- ID Plan ครู ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ(ครู) ครูอัตราจ้าง

- ID Plan ครูชำนาญการ

- ID Plan ครูชำนาญการพิเศษ

.........................................................................................................................
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนหนอจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-3000 โทรสาร  : 0-7333-6185 (ต่อ 523 งานบุคลากร)