ข่าวประชาสัมพันธ์

.........................................................................................................................

- 17-19 มกราคม 2561 กิจกรรมเปิดบ้าน R-Tani 2018

- 10 มกราคม 2561 ชมรมวิชาชีพศิลปกรรม จัดแข่งขันวาดภาพ

- 21 มกราคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ