วันที่ เดือน  
9 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ [ดูเพิ่มเติม]
6 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 [ดูเพิ่มเติม]
31 ตุลาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ [ดูเพิ่มเติม]
30 ตุลาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ [ดูเพิ่มเติม]
24 ตุลาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 [ดูเพิ่มเติม]
10 ตุลาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ [ดูเพิ่มเติม]
06 ตุลาคม 2566 ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกเืสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป[ดูเพิ่มเติม]
25 กันยายน 2566 ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกเืสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป[ดูเพิ่มเติม]
22 สิงหาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ[ดูเพิ่มเติม]
17 สิงหาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 [ดูเพิ่มเติม]
10 สิงหาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ[ดูเพิ่มเติม]
20 กรกฎาคม 2566 รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป[ดูเพิ่มเติม]
12 เมษยน 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมรายงานตัว มอบตัว ลงทะเบียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2566 [ดูเพิ่มเติม]
31 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมรายงานตัว มอบตัว ลงทะเบียน (รอบทั่วไป)เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566[ดูเพิ่มเติม]
23 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองจากกองทุน กสศ. และผู้มีสิทธิ์รับทุน กสศ.ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ทุน ๒ ปี) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการโรงแรม[ดูเพิ่มเติม]
23 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกรับทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถ ระดับ ปวช.และ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2566 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้[ดูเพิ่มเติม]
23 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ[ดูเพิ่มเติม]
19 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 [ดูเพิ่มเติม]
15 ธันวาคม 2565 ประกาศรายรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ[ดูเพิ่มเติม]
23 พฤศจิกายน 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป[ดูเพิ่มเติม]
28 มิถุนายน 2565 ประกาศรายรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ[ดูเพิ่มเติม]
8 มิถุนายน 2565 ประกาศรายชื่อเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราช[ดูเพิ่มเติม]
8 มิถุนายน 2565 รับสมัครสอบคัดเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป[ดูเพิ่มเติม]
12 เมษายน 2565 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่สอน[ดูเพิ่มเติม]
15 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การสอบสัมภาษณ์ (รอบโควตา) เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2565[ดูเพิ่มเติม]
11 กุมภาพันธ์ 2565 ใบสมัครและรายละเอียดเฉพาะระดับปวช - ปวส รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 [ดูเพิ่มเติม]
4 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และปวส. รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565[ดูเพิ่มเติม]
5 มกราคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ[ดูเพิ่มเติม]
20 ธันวาคม 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา [ดูเพิ่มเติม]
9 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1[ดูเพิ่มเติม]
4 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ[ดูเพิ่มเติม]
20 ตุลาคม 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป[ดูเพิ่มเติม]
19 ตุลาคม 2564 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564[ดูเพิ่มเติม]
10 ตุลาคม 2564 เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564[ดูเพิ่มเติม]
14 กันยายน 2564 เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564[ดูเพิ่มเติม]
10 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)[ดูเพิ่มเติม]
6 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)[ดูเพิ่มเติม]
30 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ [ดูเพิ่มเติม]
25 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มวิชา 602 ครู(อุตสาหกรรมอาหาร)[ดูเพิ่มเติม]
22 มิถุนายน 2564 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปออนไลน์[ดูเพิ่มเติม]
22 มิถุนายน 2564 แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป[ดูเพิ่มเติม]
22 มิถุนายน 2564 ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป[ดูเพิ่มเติม]
22 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่1[ดูเพิ่มเติม]
16 มิถุนายน 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป[ดูเพิ่มเติม]
14 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป[ดูเพิ่มเติม]
28 พฤษภาคม 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป[ดูเพิ่มเติม]
25 พฤษภาคม 2564 แจ้งกำหนดการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 [ดูเพิ่มเติม]
20 พฤษภาคม 2564 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ดูเพิ่มเติม]
20 พฤษภาคม 2564 คู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564[ดูเพิ่มเติม]
9 เมษายน 2564 บัตรลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 / รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ดูเพิ่มเติม]
9 เมษายน 2564 เอกสารประกอบการมอบตัว / รายงานตัว นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 [ดูเพิ่มเติม]
7 เมษายน 2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. และปวส. (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564[ดูเพิ่มเติม]
1 เมษายน 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบทั่วไป) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 [ดูเพิ่มเติม]
26 มีนาคม 2564 เรื่อง ปฏิทินการมอบตัวลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564 [ดูเพิ่มเติม]
26 มีนาคม 2564 เรื่อง ปฏิทินการมอบตัวลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 [ดูเพิ่มเติม]
23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 [ดูเพิ่มเติม]
18 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2564[ดูเพิ่มเติม]
1 กุมภาพันธ์ 2564 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 [ดาวน์โหลด]
10 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว[ดูเพิ่มเติม]
26 ตุลาคม 2563 รับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่สอน [ดูเพิ่มเติม]
16 ตุลาคม 2563 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ดูเพิ่มเติม]
15 ตุลาคม 2563 เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง คุณลักษณะของครูที่ปรึกษาในทัศนะของนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา [ดูเพิ่มเติม]