พันธมิตร

เกี่ยวกับ

แนวคิดการจัดการศึกษาอาชีพได้มีมาตั้งแต่ยุคสมัยที่ประเทศไทยเริ่มมีอาชีพหัตกรรมมากขึ้น
นอกเหนือไปจากอาชีพกสิกรรมการอาชีวศึกษาเริ่มอย่างเป็นระบบเมื่อได้รับการบรรจุในโครงการศึกษาพ.ศ. 2441เป็นการศึกษาพิเศษซึ่งหมายถึง การเรียนวิชาเฉพาะ เพื่อให้เกิดความชำนาญ โดยในปี พ.ศ. 2452 การจัดการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ โรงเรียนสามัญศึกษา สอนวิชาสามัญ และโรงเรียนวิสามัญศึกษา สอนวิชาชีพเพื่อออกไปประกอบอาชีพ เช่น แพทย์ ผดุงครรภ์ ภาษาอังกฤษ พาณิชยการ ครู ในปี พ.ศ. 2453 ได้จัดตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษา 2 แห่งแรก โรงเรียนพาณิชยการที่วัดมหาพฤฒาราม และวัดราชบูรณะ ปี พ.ศ. 2456 จัดตั้งโรงเรียนเพาะช่าง และ ปี พ.ศ. 2460 จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถม กสิกรรมแผนการศึกษาแห่งชาติ มีผลต่อการกำหนดการศึกษาอาชีพให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2475 ได้กำหนดว่าโรงเรียนวิสามัญศึกษา ได้แก่ การศึกษาวิชาชีพ พ.ศ.2479 ได้ ปรากฏคำว่า “อาชีวศึกษา” เป็นครั้งแรกในระบบการศึกษาของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ อาชีวศึกษาชั้นต้น อาชีวศึกษาชั้นกลางและอาชีวศึกษาชั้นสูง รับนักเรียนจากโรงเรียนสามัญศึกษาของทุกระดับประโยค ปี พ.ศ. 2481 มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการในสังกัดกระทรวงธรรมการ(กระทรวงศึกษาธิการ ในปัจจุบัน)

แผนกวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาการบัญชี     สาขาวิชาการบัญชี
    สาขาวิชาการตลาด     สาขาวิชาการตลาด
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)
  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว     สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)
    สาขาวิชาการโรงแรม     สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
  ประเภทวิชาคหกรรม     สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดีจิทัล
    สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ   ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ประเภทวิชาศิลปกรรม   ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก     สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี)
          สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ทวิภาคี)
        ประเภทวิชาคหกรรม
          สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
          สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
        ประเภทวิชาศิลปกรรม
          สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
  สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง)
    สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
      สาขางาน เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
      สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ช่องทางการติดต่อ

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
  ที่อยู่ เลขที่ 5 ถนน หนองจิก ตำบล สะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี 94000    
  โทรศัพท์ 073-333-000    
 • Twitter
 • Instagram
 • Facebook

Elements

Text

This is bold and this is strong. This is italic and this is emphasized. This is superscript text and this is subscript text. This is underlined and this is code: for (;;) { ... }. Finally, this is a link.


Heading Level 2

Heading Level 3

Heading Level 4

Heading Level 5
Heading Level 6

Blockquote

Fringilla nisl. Donec accumsan interdum nisi, quis tincidunt felis sagittis eget tempus euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus vestibulum. Blandit adipiscing eu felis iaculis volutpat ac adipiscing accumsan faucibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus lorem ipsum dolor sit amet nullam adipiscing eu felis.

Preformatted

i = 0;

while (!deck.isInOrder()) {
  print 'Iteration ' + i;
  deck.shuffle();
  i++;
}

print 'It took ' + i + ' iterations to sort the deck.';

Lists

Unordered

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Alternate

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Ordered

 1. Dolor pulvinar etiam.
 2. Etiam vel felis viverra.
 3. Felis enim feugiat.
 4. Dolor pulvinar etiam.
 5. Etiam vel felis lorem.
 6. Felis enim et feugiat.

Icons

Actions

Table

Default

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Alternate

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Buttons

 • Disabled
 • Disabled

Form