วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ขอเชิญชวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564
ผ่านระบบออนไลนที่เว็บไซต์ www.pnvc.ac.th
ระหว่างวันที่ 1-6 มิถุนายน 2564

 

 
 
[16 มิถุนายน 2564] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป[ดูเพิ่มเติม]
[14 มิถุนายน 2564] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป[ดูเพิ่มเติม]
[28 พฤษภาคม 2564] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป[ดูเพิ่มเติม]
[25 พฤษภาคม 2564] แจ้งกำหนดการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 [ดูเพิ่มเติม]
[20 พฤษภาคม 2564] ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ดูเพิ่มเติม]
[20 พฤษภาคม 2564] คู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564[ดูเพิ่มเติม]
[9 เมษายน 2564] บัตรลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 / รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ดูเพิ่มเติม]
[9 เมษายน 2564] เอกสารประกอบการมอบตัว / รายงานตัว นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 [ดูเพิ่มเติม]
[7 เมษายน 2564] เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. และปวส. (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564[ดูเพิ่มเติม]
[1 เมษายน 2564] เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบทั่วไป) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 [ดูเพิ่มเติม]
[26 มีนาคม 2564] เรื่อง ปฏิทินการมอบตัวลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564 [ดูเพิ่มเติม]
[26 มีนาคม 2564] เรื่อง ปฏิทินการมอบตัวลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 [ดูเพิ่มเติม]
[23 กุมภาพันธ์ 2564] เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 [ดูเพิ่มเติม]
[18 กุมภาพันธ์ 2564] ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2564[ดูเพิ่มเติม]
[1 กุมภาพันธ์ 2564] ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 [ดาวน์โหลด]
[10 พฤศจิกายน 2563] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว[ดูเพิ่มเติม]
[26 ตุลาคม 2563] รับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่สอน [ดูเพิ่มเติม]
[16 ตุลาคม 2563] รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ดูเพิ่มเติม]
[15 ตุลาคม 2563] เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง คุณลักษณะของครูที่ปรึกษาในทัศนะของนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา [ดูเพิ่มเติม]
[9 ตุลาคม 2563] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ดูเพิ่มเติม]
[2 ตุลาคม 2563] รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ดูเพิ่มเติม]
[9 กันยายน 2563] รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี [ดูเพิ่มเติม]
[4 มิถุนายน 2563] ประกาศเรื่อง ขั้นตอนการรายงานตัว มอบตัว ลงทะเบียนเรียน นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 [ดูเพิ่มเติม]
[2 มิถุนายน 2563]
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม ขยายเวลา) [ดูเพิ่มเติม]
[1 มิถุนายน 2563]
ประกาศเรื่อง ตารางการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 [ดูเพิ่มเติม]
[1 มิถุนายน 2563] ประกาศเรื่อง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) [ดูเพิ่มเติม]
[26 พฤษภาคม 2563] ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลงปฏิทินกำหนดการงานทะเบียนและวัดผล ประจำภาคเรียน 1/2563 [ดูเพิ่มเติม]