รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 สมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ admission.vec.go.th
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
รายละเอียดการสมัครรอบโควตา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
 
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี แสดงความห่วงใยและชี้แจ้งเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19
ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

 
 
[ 12 เมษายน 2565] รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่สอน [ดูเพิ่มเติม]
[ 15 กุมภาพันธ์ 2565] ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การสอบสัมภาษณ์ (รอบโควตา) เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 [ดูเพิ่มเติม]
[ 11 กุมภาพันธ์ 2565] ใบสมัครและรายละเอียดเฉพาะระดับปวช - ปวส รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 [ดูเพิ่มเติม]
[ 4 กุมภาพันธ์ 2565] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และปวส. รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 [ดูเพิ่มเติม]
[ 5 มกราคม 2565] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  [ดูเพิ่มเติม]
[20 ธันวาคม 2564] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา  [ดูเพิ่มเติม]
[9 พฤศจิกายน 2564] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  [ดูเพิ่มเติม]
[4 พฤศจิกายน 2564] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ [ดูเพิ่มเติม]
[20 ตุลาคม 2564] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ดูเพิ่มเติม]
[19 ตุลาคม 2564] รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 [ดูเพิ่มเติม]
[10 ตุลาคม 2564] เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 [ดูเพิ่มเติม]
[14 กันยายน 2564] เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ดูเพิ่มเติม]
[10 กรกฎาคม 2564] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)[ดูเพิ่มเติม]
[6 กรกฎาคม 2564] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)[ดูเพิ่มเติม]
[30 มิถุนายน 2564] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ [ดูเพิ่มเติม]
[25 มิถุนายน 2564] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มวิชา 602 ครู(อุตสาหกรรมอาหาร)[ดูเพิ่มเติม]
[22 มิถุนายน 2564] รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปออนไลน์[ดูเพิ่มเติม]
[22 มิถุนายน 2564] แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป[ดูเพิ่มเติม]
[22 มิถุนายน 2564] ใบสมัครสำหรับพนักงานราชการทั่วไป[ดูเพิ่มเติม]
[22 มิถุนายน 2564] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่1[ดูเพิ่มเติม]
[16 มิถุนายน 2564] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป[ดูเพิ่มเติม]
[14 มิถุนายน 2564] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป[ดูเพิ่มเติม]
[28 พฤษภาคม 2564] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป[ดูเพิ่มเติม]
[25 พฤษภาคม 2564] แจ้งกำหนดการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 [ดูเพิ่มเติม]
[20 พฤษภาคม 2564] ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ดูเพิ่มเติม]
[20 พฤษภาคม 2564] คู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564[ดูเพิ่มเติม]
[9 เมษายน 2564] บัตรลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 / รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [ดูเพิ่มเติม]
[9 เมษายน 2564] เอกสารประกอบการมอบตัว / รายงานตัว นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 [ดูเพิ่มเติม]
[7 เมษายน 2564] เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. และปวส. (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564[ดูเพิ่มเติม]
[1 เมษายน 2564] เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบทั่วไป) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 [ดูเพิ่มเติม]
[26 มีนาคม 2564] เรื่อง ปฏิทินการมอบตัวลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2564 [ดูเพิ่มเติม]
[26 มีนาคม 2564] เรื่อง ปฏิทินการมอบตัวลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2564 [ดูเพิ่มเติม]
[23 กุมภาพันธ์ 2564] เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 [ดูเพิ่มเติม]
[18 กุมภาพันธ์ 2564] ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2564[ดูเพิ่มเติม]
[1 กุมภาพันธ์ 2564] ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 [ดาวน์โหลด]
[10 พฤศจิกายน 2563] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว[ดูเพิ่มเติม]
[26 ตุลาคม 2563] รับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่สอน [ดูเพิ่มเติม]
[16 ตุลาคม 2563] รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [ดูเพิ่มเติม]
[15 ตุลาคม 2563] เผยแพร่งานวิจัย เรื่อง คุณลักษณะของครูที่ปรึกษาในทัศนะของนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา [ดูเพิ่มเติม]